Taal selecteren

Alle vervoer geschiedt onder CMR, AVC-condities. Vervoerde goederen en voertuig dienen voldoende verzekerd te zijn. Voertuig en chauffeur dienen aan de wettelijke eisen te voldoen en de juiste vergunningen te hebben. Voertuig nooit onbeheerd achterlaten. In geval van waardevolle spullen auto alleen parkeren op bewaakte en/of afgesloten terrein met alarm. Auto moet voorzien zijn van BV-3 alarm. Uitbesteding aan derden is niet toegestaan.

Afwijkingen, schades en/of vertragingen dienen terstond gemeld te worden aan de planning. Indien dit niet wordt gemeld, kunnen wij eventuele  ontstane kosten niet vergoeden. Voor alle transporten geldt 2 uur laden en lossen vrij. Zonder orginele afgetekende vrachtbrieven, afleverbonnen, palletbonnen kunnen wij uw factuur niet in behandeling nemen. Indien er geen pallets worden geruild kunnen wij uw factuur niet betalen.

Wanneer uw factuur correct is ontvangen, is onze betalingstermijn 45 dagen na binnenkomst van de factuur.

FACTURTEN STUREN NAAR: ADMINISTRATIE@VANDEUVEREN-TRANSPORT.NL

Bij niet akkoord gaan van deze opdracht dient u dit terstond schriftelijk te melden

Op al onze werkzaamhden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, van toepassing: De Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam.

Op internationaal vervoer: het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR), en aanvullend daarop voornoemde AVC.

Aanvullend op bovengenoemde voorwaarden: de Transport en Logistiek Nederland algemen betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 2 juli 2002, aktenr: 69

Met betrekking tot bovengenoemde voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. De voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Kunnen we u ergens mee helpen?

Neem contact met ons op!

Contact opnemen